Hellinger-féle családállítás  

Hellinger féle családállítás

 CSALÁDÁLLÍTÁS- Előzetes időpont - egyeztetés alapján

Vezeti: Szirmák Ildikó  

Időpontok: december 15. vasárnap 10-19h Önfelszabadító dinamikus tréning

                  2020. január 4-5. sz-v. 10-19h Évprogramozó tréning

                   február 22. szombat 10-19h Családállítás

                   március 7. szombat 10-19h Mentál tréning

                   március 21. szombat 10-17h Családállítás

                   április 18. szombat 10-19h Családállítás

                                                                                                                                május 9. szombat 10-19h Mentál Tréning

                                                                                                                               május 23. szombat 10-19h Családállítás   

                                                                                                                              június 21. vasárnap 10-19h Családállítás                                                                                                      

A CSALÁDÁLLÍTÁS egy rendkívül hatásos önismereti módszer, melynek alkalmazásakor az érzések olyan intenzívek és árnyaltak lehetnek, hogy a megtapasztalás élménye hatalmas erővel hat ránk.

Freud óta tudjuk, hogy létezik bennünk egy személyes tudattalan tartomány, mely a saját életünk során felhalmozott, erős szorongást okozó (leginkább szexualitással és agresszióval kapcsolatos) elemeket tartalmazza. Ezek a tartalmak azután „álruhában” utat találnak az egyén hétköznapi életében, eltúlzott érzelmi és viselkedési reakciók, hangulatzavarok, vagy betegség formájában.

Nehéz tisztán megállapítani, hogy választásainkat tudatosan hoztuk-e meg, vagy esetleg a bennük élő „árnyék” inspirált döntéseinkben.

Ha képesek vagyunk felfedezni viselkedésünk mögött a megtagadott érzéseket, és szembesülni velük, az elfojtáshoz felhasznált energia felszabadul, mely a későbbiekben boldogulásunkat segíti elő.

Bert Hellinger, a CSALÁDÁLLÍTÁS kidolgozója a családi tudattalannal apellál, ami gyakorlatilag a személyes tudattalan kiterjesztése. Egy család életében – ugyanúgy, mint egy személynél – előfordulnak olyan események (nem várt terhesség, megcsalás, bűnözés, korai vagy erőszakos halál stb.), melyek a család tagjainak fájdalmat okoznak, ezért igyekeznek ezeket meg nem történtté tenni. Egyszerűen nem beszélnek róla, vagy kirekesztik maguk közül azt a személyt, akit bűnbaknak kiáltanak ki. Az idő előrehaladtával az emlék megszürkül, majd lassan feledésbe merül. A család viszont egy élő rendszer. A későbbi generációk az elfojtott történések, illetve érzések nyomait – hasonlóképpen, mint az egyéni tudattalanban - mélyen őrzik a lelkükben, és sorsukat nagymértékben, befolyásolják, anélkül, hogy ezeknek tudatában lennének.

A család „kollektív emlékezete” a térben megjeleníthető. Ha a családtagok a tér bizonyos pontjain elhelyezkednek, a bennük rejlő érzések, kötődések, indulatok, szenvedélyek körülöttük, egyfajta információs burkot hoznak létre. Az ebben a „mező”-ben kialakult forma a család működéséről, már ránézésre is óriási hatást vált ki a szemlélőből. A lényeg az alakzat, a forma, és a családtagok érzelmei, érzetei, melyek összetartják ezt az erőteret.

A CSALÁDÁLLÍTÁS lényege, hogy a hétköznapi, felszíni gondolatoktól eltávolodjunk, és behatoljunk a tudattalan régióiba. Ha a család szerkezetét a jelenlegi, valódi családtagokkal jelenítenénk meg, a szereplők valószínűleg nem tudnának elvonatkoztatni tudatos, ego-n alapuló szemléletükön, és leginkább ez tükröződne állításkor.    

A család működését leképező „információs erőtér” által kialakított alakzatnak mélységes ereje van. A változáshoz elég, ha erre rátekintünk, és magunkba fogadjuk azt. A családtagok pozícióit ezért bárkivel – akár tárgyakkal is - behelyettesíthetjük, a rendszert a „mező” ugyanúgy megtartja. A csoportmunka során ezért egymásnak teljesen ismeretlen emberek személyesítik meg az család szereplőit, az érzések rajtuk keresztül áramolnak és jelennek meg, közvetítve a családtagok lelki státuszát a megfigyelők számára.

Az állításvezető - bizonyos törvényszerűségek alapján – átalakítja ezt a formát, melyet a segítő személyek lereagálnak, érzelmi hozzáállásuk egymáshoz, és a problémához megváltozik. A több-generációval korábban keletkezett tabu-téma így a felszínre kerül, ezáltal semlegesítődik, és elveszti ártó erejét a jelenben. 

Abban az esetben, ha a kliens nehezen vinné csoport elé személyes témáját, ez a technika egyéni foglalkozás keretében is sikerrel alkalmazható.

„A családfelállítás élményében a mélység tárulkozik fel. Az idő csendben megáll, kialakul egy bensőséges egységérzetünk a családi rendszerünkkel, az emberekkel, a természettel. Úgy érezzük, mintha összefolynánk a felhőkkel, a fákkal, és ebben az egységérzetben feltétel nélküli IGEN-t tudunk mondani. Igent, mindenekelőtt arra, ami van, elfogadjuk olyannak amilyen, ítélkezés nélkül. Egyszerűen csak igent mondunk. Mindenre ránézünk, ami jó, vagy ami rossz. Mindenre rá tudunk nézni. És ebben a pillanatban elkezdünk kiteljesedni.”

(Bert Hellinger)

A CSALÁDÁLLÍTÁST elsősorban olyan, stabil személyiségszerkezettel rendelkező személyeknek ajánlom, akik már sok mindent próbáltak tenni személyiségük fejlesztése, sorsuk irányítása érdekében, de egy bizonyos ponton elakadtak, és képtelenek megoldani folyamatosan visszatérő problémájukat az alábbi életterületeken:

 

  • Családi kapcsolatok harmonizálása

-rokoni kapcsolatok konfliktusai

-búcsú az elhunytaktól

 

  • Párkapcsolat

-nincs párkapcsolat már hosszú ideje

-problémák a meglévő kapcsolatban

-kényszer, hogy kilépjen a kapcsolatból

-régi partner elengedésének nehézsége, nem tud új kapcsolatot létesíteni

-mindig a szerető, vagy az áldozat státuszba kerül

-nő/férfi szerepben való kiteljesedés nehézsége 

-folyamatos konfliktusok a kapcsolatban

 

  • Szülő-gyermek kapcsolat

-szülő-gyerek közötti kapcsolat javítása

-abortusz, vetélés feldolgozása

 

  • Gyermektelenség, gyermekvállalástól való félelem

-előző kapcsolatból származó gyerek elfogadásának nehézsége

-kudarcok az iskolában

-hiperaktivitás, ágybavizelés

-örökbefogadás

-asztma, allergia, alkohol és kábítószer függőség

 

  • Hosszan tartó testi betegségek lelki hátterének feltárása

-függőségek, alkoholizmus, súlyproblémák

-allergia

-daganatos betegségek

-öngyilkossági kísérletek

-fizikai gyengeség, vitalitás hiánya, állandó fáradtság

 

  • Pszichés problémák

-depresszió, pánikroham

-öngyilkossági kísérletek, álmatlanság

-érthetetlen, indokolatlan érzelmek (düh, agresszió, lehangoltság)

-életviteli gondok, nehéz döntések

-függőségek, szenvedélybetegségek

-halálfélelem , boldogtalanság , szomorúság, bizonytalanság , feszültség

-döntésképtelenség, önbizalomhiány, önértékelési zavarok

-önmegvalósítás motivációjának hiánya

 

  • Munkahelyi kudarcok

-munkahelyi konfliktusok

-sikertelenség