Kópéképző

5-7 éves korig 

 

Vezeti: Czirbesz Éva pedagógus, a Tanítók Egyesületének alelnöke

Nagycsoportosoknak és kisiskolásoknak táblás társasjátékokkal


kis csoportokban, max. 6 fő részére 

A gyermekkor legfőbb tevékenysége a játék.
Céljaim:
• a játék segítségével örömöt és élményt nyújtani
• sikeres legyen az iskolakezdés minden kis kópé számára 
• a gyermek gondolkodását, tanulási képességeit fejleszteni
• motiválttá tenni a tanulásra 
• segíteni neki, hogy könnyebben le tudja küzdeni az akadályokat

A játszó gyermek
• boldog, így spontán módon fejleszti önmagát 
• játék közben társas kapcsolatokat alakít ki
• együttműködik társaival, stratégiákat dolgoz ki, változtat rajtuk, ha szükséges, döntéseket hoz, kombinál, gondolkodik
• fejlődik emlékezete, figyelme, koncentrációja, kialakul szabálytudata
A játék közben elsajátított stratégiák beépülnek a gyerekek személyiségébe és életvezetésébe is. 
A játékokat korcsoportok és a fejlesztendő területek szerint válogattam össze és kiegészítettem őket az iskolai tananyag elsajátításához szükséges fejlesztő feladatokkal.
Szeretettel várom a kis kópék jelentkezését!


A további részletekről érdeklődni és jelentkezni lehet: 
munkanapokon 14-18-ig, tel.: 0620/3695938, 0630/490 3095
E-mail: aurakronostudio--.at.--gmail.com

 

Önéletrajz

Czirbeszné Ignácz Éva vagyok. Sok évtizeden keresztül tanítottam általános iskolában a 6-10 éves korosztályt.

Tanítóként, mindig az volt a célom, hogy jól érezzék magukat a gyerekek az iskolában és szeressenek tanulni! Hogy jól érezzék magukat, azért fontos, mert az iskolában töltik a napjaik legnagyobb részét éveken keresztül. Miért fontos az, hogy szeressenek tanulni, gondolom, nem kíván indoklást, hisz egész életünkben tanulunk!

Kiemelten fontosnak tartom a gondolkodásra nevelést. Ezen belül is a stratégiai, problémamegoldó és logikus gondolkodás fejlesztését.

Legyenek érdeklődőek, értékeljék a tudást, tudjanak társaikkal kommunikálni, együtt működni.

Mindezek elérése érdekében törekedtem a legkorszerűbb továbbképzések és tanfolyamok elvégzésére az évek során. A leghatékonyabb módszertani tanfolyamra 2006-ban akadtam. Ez a tanfolyam megtanított arra, hogyan lehet tudatosan válogatott táblás társasjátékok széles skáláján keresztül fejleszteni a kognitív, szociális és érzelmi képességeket már kicsi kortól.

Ennek elvégzésével gondolkodásra ösztönző játékkörnyezetet tudtam a gyerekek számára teremteni, élvezetesebbé vált mindenki számára a tanulás. Ugrásszerűen megnőtt a gyerekek motivációja és a kiválóan teljesítő gyerekek aránya. A játszó gyermek önfeledt és boldog, kontrollálja a saját gondolatait, lépéseit, rugalmasabbá válik a gondolkodása.

 Ma már azt gondolom, hogy a leghatékonyabb eredményt akkor érhetjük el, ha már az iskolára előkészítő időszakban elkezdjük a tudatos foglalkozást a leendő iskolásokkal. Mivel a játékokkal együtt a gondolkodási stratégiákon, figyelmen, koncentráción, kitartáson, szociális készségeken túl bizonyos életvezetési ismereteket is megtanulnak a gyerekek, így sikeresebben tudják kezdeni iskolai éveiket!

„ Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat és akkor derűs a szívem, ha munkámban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, …”
József Attila