Szirmák Ildikó

Szirmák Ildikó
Szakterületeim:
  • Tematikus egynapos programok
  • Rendszerállítás és más
  • Újjászületés műhely

 

                                     

 Általános és alternatív szemléletű életvezetési tanácsadás területén folytattam tanulmányaimat öt éven át. Emellett módszer-specifikus tanfolyamokon vettem részt, hogy képzett segítőként adhassam tovább az így megszerzett tudást, és támogathassam hozzám fordulókat.

Soha nem veszítem szem elől, honnan is jutottam segítő pozícióba, így az empátia, és a tisztelet a résztvevők felé alapvető eleme a csoportmunkának. Vallom, hogy önmagunk fejlesztéséhez, életcélunk és feladatunk megtalálásához soha nincs túl késő, és minél előbb jutunk e tudás birtokába, az életünk annál eredményesebb és értékesebb lesz. 

A foglalkozásokat áthatja a transzperszonális szemlélet, mely szerint az ember jóval több annál, mint amit gondol magáról. A hétköznapi kihívások lehetőséget nyújtanak arra is, hogy rátaláljunk valódi Önmagunkra és örömteli életet éljünk.  

 

Programok:

 

  • Rendszerállítás és más 

Bármely helyzetben is találjuk magunkat, az egy komplex energetikai rendszert alkot. Ilyen lehet a család, baráti társaság, a munkahely, akár események sorozatának rendszere is. Fogalmak is összeállhatnak egy rendszerbe (pl. a pénzzel kapcsolatos gondolataim rendszere).

A rendszer alkotóelemekből, tagokól áll, melyeket/akiket a résztvevők megjelenítenek a térben. Egyéni témák kerülnek a felszínre. Eszközünk az érzékelés, nem minősítünk, szándékunk az elfogadás. Tágabb összefüggésekben jelenik meg a valóság, a felismerések által a feszültség oldódik, így jutunk a megkönnyebbülés, és a mély nyugalom állapotába.

 

 

  • Tematikus egynapos programok

Minden alkalommal egy-egy érdekes önismereti területet járunk körbe.

Alapvető ismeret-átadás történik, majd egyéni, és csoportos gyakorlatokon keresztül rajzolódik ki, hol is tartunk a témában.

Kapcsolatot teremtünk legbensőbb, univerzális önvalónk és személyes én-ünk között, ami áthangolódáshoz vezet egy olyan dimenzióba, ahonnan más megvilágításban, tisztábban látunk rá önmagunkra és a bennünket körülvevő világra.

 

  • Újjászületés műhely

Testünk rögzíti életünk minden érzelmi lenyomatát, így a születésünkkor szerzett benyomásokat is. Ezek az impulzusok aztán alapvetően határozzák meg, hogyan viszonyulunk életünk kihívásaihoz.

A két nap alatt dinamikus, a testet aktivizáló és célorientált imaginációs gyakorlatok segítenek felismerni és transzformálni azon reakcióinkat, melyek nehézséget jelentenek a kapcsolódás, az elköteleződés, és a bizalom terén.

 

 

                                                                                        

                       

 

« Vissza